آشنایی با کتاب راه آسان ترک سیگار

هدف این کتاب هدایت نمودن شما به این مسیر فکری است که به جای استفاده از روش‌های معمول ترک سیگار که احساس صعود از قله اورست را در شما القا می‌کند و باعث می‌شود که چند هفته‌ای را در حسرت کشیدن یک نخ سیگار سپری کنید و همچنین به افراد سیگاری غبطه بخورید، بی‌درنگ چنان شادی و شعفی در شما بیافریند که گویی از بیماری وحشتناکی شفا یافته‌اید.

آشنایی با دنیای مد و لباس زنانه

مد و لباس زنانه و دخترانه یکی از اشتباهات رایج موقع انتخاب مد و لباس زنانه و دخترانه این اسـت کـه فکر کنید زیبایی مدل و لباس برای این کـه آنرا روی تن شـما هم زیبا بنظر برساند، کافی اسـت؛ … ادامه مطلب